Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Warsaw University of Technology - Electrical Engineering
Institute of Control and Industrial Electronics
Zakład Elektroniki Przemysłowej ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
ELECTRICAL DRIVE DIVISION
Zakład Sterowania Zakład Maszyn Elektrycznych

STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY

DOKTORANCI

DYDAKTYKA

NAUKA

PRACE DYPLOMOWE

SEMINARIUM

STUDIA PODYPLOMOWE

OPROGRAMOWANIE

Publikacje pracowników i doktorantów Zakładzu Napędu Elektrycznego

wszystkie    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005   

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR (część A)

Abad Gonzalo, Rodriguez Miguel Angel, Grzegorz Iwański, Poza Javier
Direct Power Control of Doubly Fed Induction Generator based Wind Turbines under Unbalanced Grid Voltage
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS
Vol. 0885-8993 February
- 2010
442-452

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Lech Grzesiak, Grzegorz Gąbka
W pełni bezczujnikowe sterowanie silnikiem indukcyjnym z wykorzystaniem metody Bezpośredniej Regulacji Momentu
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2010
273-279

Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara, Piotr Dobroń
Analiza momentu rozruchowego silnika z magnesami trwałymi przy zastosowaniu metody HPI
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2010
77-81

Łukasz Drązikowski, Bartłomiej Kamiński
Bezrdzeniowy silnik liniowy z magnesami trwałymi do bezpośredniego napędu osi obrabiarki sterowanej numerycznie
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2010
-

Filip Grecki
Compact current sensor with partial magnetic field compensation in divided magnetic circuit
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2010
179-183

Lech Grzesiak, Grzegorz Gąbka
Nuronowy regulator DTC dla silnika indukcyjnego
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2010
280-287

Lech Grzesiak, Krystian Erwiński, Marcin Paprocki
Implementacja sieci neuronowej MLP FPNN w strukturze układu programowalnego FPGA
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2010
217-223

Grzegorz Iwański
Poprawa jakości napięcia autonomicznej prądnicy indukcyjnej dwustronnie zasilanej przy pracy z niewielkim obciążeniem
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 Luty
- 2010
190-195

Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak
Neuronowy estymator strumienia magnetycznego maszyny napędowej dla samochodu elektrycznego
LOGISTYKA
Vol. 1231-5478 Lipiec-Sierpień
- 2010
1-12

I.1.4. Publikacja konferencyjna uwzględniana w bazie WoS

brak danych

Oś. Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki | Wydz. Elektryczny | Politechnika Warszawska
Uwagi dotyczące użyteczności, zawartości, zauważonych błędów oraz pomysłów
na rozszerzenie tej strony proszę kierować do webmaster