Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Warsaw University of Technology - Electrical Engineering
Institute of Control and Industrial Electronics
Zakład Elektroniki Przemysłowej ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
ELECTRICAL DRIVE DIVISION
Zakład Sterowania Zakład Maszyn Elektrycznych

STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY

DOKTORANCI

DYDAKTYKA

NAUKA

PRACE DYPLOMOWE

SEMINARIUM

STUDIA PODYPLOMOWE

OPROGRAMOWANIE

Publikacje pracowników i doktorantów Zakładzu Napędu Elektrycznego

wszystkie    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005   

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR (część A)

brak danych

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Włodzimierz Koczara
Zastosowanie maszyny o magnesach trwałych o polu osiowym w układach wytwarzania energii elektrycznej?
ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE
Vol. 0239-3646 -
- 2009
33-38

Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara
Bezczujnikowa praca silnika z magnesami trwałymi o polu osiowym w zakresie niskich prędkości wirowania
ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE
Vol. 0239-3646 -
- 2009
27-31

Grzegorz Iwański, Włodzimierz Koczara
Adjustable speed power generation systems with diesel genset
SILNIKI SPALINOWE / COMBUSTION ENGINES
Vol. 0138-0346 June
- 2009
143-146

Lech Grzesiak, Tomasz Tarczewski
High precision permanent magnet synchronous servo-drive with lqr position controller
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2009
42-47

Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara
Sensorless Control of Axial Flux Permanent Magnet Motor at Standstill and at Low Speed
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2009
177-181

I.1.4. Publikacja konferencyjna uwzględniana w bazie WoS

brak danych

Oś. Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki | Wydz. Elektryczny | Politechnika Warszawska
Uwagi dotyczące użyteczności, zawartości, zauważonych błędów oraz pomysłów
na rozszerzenie tej strony proszę kierować do webmaster