Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Warsaw University of Technology - Electrical Engineering
Institute of Control and Industrial Electronics
Zakład Elektroniki Przemysłowej ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
ELECTRICAL DRIVE DIVISION
Zakład Sterowania Zakład Maszyn Elektrycznych

STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY

DOKTORANCI

DYDAKTYKA

NAUKA

PRACE DYPLOMOWE

SEMINARIUM

STUDIA PODYPLOMOWE

OPROGRAMOWANIE

Publikacje pracowników i doktorantów Zakładzu Napędu Elektrycznego

wszystkie    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005   

I.1.1. Publikacja w czasopiśmie z bazy JCR (część A)

Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak
Particle swarm optimization of the multioscillatory LQR for a three-phase four-wire voltage-source inverter with an LC output filter
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS
Vol. 0278-0046 -
- 2014
1-10

Tomasz Tarczewski, Lech Grzesiak, Andrzej Wawrzak, Kazimierz Karwowski, Krystian Erwiński
A state-space approach for control of NPC type 3-level sine wave inverter used in FOC PMSM drive
Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences
Vol. 0239-7528 -
- 2014
439-448

Lech Grzesiak, Krystian Erwinski, Marcin Paprocki, Kazimierz Karwowski, Andrzej Wawrzak
Application of Ethernet Powerlink for Communication in a Linux RTAI Open CNC system
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS
Vol. 0278-0046 February
- 2013
628-636

Lech Grzesiak, Tomasz Tarczewski
PMSM servo-drive control system with a state feedback and a load torque feedforward compensation
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
Vol. 0332-1649 -
- 2013
364-382

Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Krzysztof Gałkowski
Particle swarm optimization of an iterative learning controller for the single-phase inverter with sinusoidal output voltage waveform
Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences
Vol. 0239-7528 -
- 2013
649-660

Marek Michalczuk, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski
Hybridization of the lithium energy storage for an urban electric vehicle
Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences
Vol. 0239-7528 Sierpień
- 2013
325-333

Lech Grzesiak, Tomasz Tarczewski
Sterowanie od stanu z serwonapędem z silnikiem PMSM zasilanym z przekształtnika o sinusoidalnym napięciu wyjściowym
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2012
7

Marek Michalczuk, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski
A lithium battery and ultracapacitor hybrid energy source for an urban electric vehicle.
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2012
158-162

Arkadiusz Kaszewski, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Grzegorz Gąbka, Paweł Roszczyk
Power management in series hybrid drive
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2012
304-308

Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Gąbka, Paweł Roszczyk
Series plug-in hybrid powertrain system-an experimental setup
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2012
300-303

Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Grzegorz Gąbka
Magistrala CAN w sprzężeniu zwrotnym układu regulacji prędkości dla pojazdu elektrycznego ? badania techniką HIL
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 Listopad
- 2012
1-7

Lech Grzesiak, Marcin Paprocki, Krystian Erwiński
Minimalizacja błędów nadążania w wieloosiowych maszynach CNC poprzez zastosowanie sterowania predykcyjnego z neuronowym modelem obiektu regulacji
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2012
169-174

Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara
An identification of permanent magnet rotor position using a zero voltage vector method
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 styczeń
- 2012
91-95

Piotr Dobroń, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara
Bezczujnikowy układ napędowy z silnikiem z magnesami trwałymi o polu osiowym
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 kwiecień
- 2012
53-58

Jarosław Tępiński, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara
Kompensator mocy biernej dla elektrowni wodnej z generatorem indukcyjnym
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 kwiecień
- 2012
259-264

Dominik Górski, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara
Stan przejściowy przyłączenia do sieci generatora indukcyjnego z energoelektronicznym kompensatorem mocy biernej
Przeglad Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2012
80-86

Łukasz Drązikowski, Włodzimierz Koczara
Permanent Magnet Disk Generator with Coreless Windings
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
Vol. 0332-1649 -
- 2012
108-118

Grzegorz Iwański, Abad Gonzalo
Modeling and Laboratory Research of Brushless DFIG
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
Vol. 0332-1649 January
- 2012
248-260

Łukasz Drązikowski, Grzegorz Iwański
Control of grid inverter based on opposite vectors hodographs
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
Vol. 0332-1649 January
- 2012
313-323

Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak
Particle swarm optimization of artificial-neural-network-based on-line trained speed controller for battery electric vehicle
Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences
Vol. 0239-7528 September
- 2012
661-667

Grzegorz Iwański
Adjustable speed hybrid wind-diesel generation system
COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING
Vol. 0332-1649 January
- 2011
186-200

Abad Gonzalo, Rodriguez Miguel Angel, Grzegorz Iwański, Poza Javier
Direct Power Control of Doubly Fed Induction Generator based Wind Turbines under Unbalanced Grid Voltage
IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS
Vol. 0885-8993 February
- 2010
442-452

Grzegorz Iwański, Włodzimierz Koczara
DFIG-Based Power Generation System With UPS Function for Variable-Speed Applications
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS
Vol. 0278-0046 August
- 2008
3047-3054

Grzegorz Iwański, Włodzimierz Koczara
Autonomous power system for island or grid-connected wind turbines in distributed generation
EUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL POWER
Vol. 1430-144X March
- 2008
658-673

Grzegorz Iwański, Włodzimierz Koczara
Sensorless Direct Voltage Control of the Stand-Alone Slip-Ring Induction Generator
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS
Vol. 0278-0046 April
- 2007
1237-1239

I.1.2. Publikacja w czasopiśmie z wykazu MNiSW (część B)

Remigiusz Olesiński
Wybór sposobu sterowania w układzie ze sterownikiem PLC
Wiadomości Elektrotechniczne
Vol. 0043-5112 1
- 2014
19-22

Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak
A plug-in direct particle swarm repetitive controller for a single-phase inverter
Przegląd Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 Czerwiec
- 2014
6-11

Tomasz Tarczewski, Lech Grzesiak, Andrzej Wawrzak, Kazimierz Karwowski, Krystian Erwiński
Układ laboratoryjny napędu z silnikiem PMSM sterowanym z kształtującego napięcie ciągłe 3-poziomowego falownika napięcia typu NPC
Przegląd Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2014
166-171

Krystian Erwiński, Tomasz Tarczewski, Lech Grzesiak, Kazimierz Karwowski, Andrzej Wawrzak
Implementacja w układzie FPGA modulatora 3D-SVM dla przekształtnika 3-poziomowego z sinusoidalnym napięciem wyjściowym
Przegląd Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 6
- 2014
12-16

Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak, Piotr Rumniak
Power converter-based electrochemical battery emulator
Przegląd Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 lipiec
- 2014
18-22

Piotr Pura, Grzegorz Iwański
Direct Power Control of a Doubly Fed Induction Generator Connected to the Unbalanced Grid with Stator Power and Current Limitations
Przegląd Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 Czerwiec
- 2014
121-126

Marek Michalczuk, Piotr Rumniak, Piotr Biernat, Andrzej Gałecki, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski
System sterowania dla przekształtnikowego układu napędowego miejskiego pojazdu elektrycznego z hybrydowym magazynem energii
Napędy i Sterowanie
Vol. 1507-7764 Maj
- 2014
117-126

Paweł Staniak, Grzegorz Iwański, Janusz Wiśniewski, Wojciech Moćko, Marcin Ornowski
Zarządzanie rozpływem energii w systemie przekształtnikowym stacji ładowania baterii elektrochemicznych współpracującej ze źródłami fotowoltaicznymi
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Vol. 0033-2089 Sierpień
- 2014
47-50

Łukasz Niewiara, Tomasz Tarczewski, Lech Grzesiak
Neural network based adaptive state feedback controller for inverter with voltage matching circuit
Computer Applications in Electrical Engineering
Vol. 1508-4248 -
- 2014
230-238

Kamil Wyrąbkiewicz, Tomasz Tarczewski, Lech Grzesiak
Artifical potential fields algorithm for Mars rover path planning in an unknown environment
Computer Applications in Electrical Engineering
Vol. 1508-4248 -
- 2014
10-14

Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak
Artificial neural network based voltage controller for the single phase true sine wave inverter - a repetitive control approach
Przegląd Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2013
14-18

Lech Grzesiak, Grzegorz Dziechciaruk, Andrea Vezzini, Hardi Hoimoja
Analysis of a flywheel storage system for ultra-fast charging station of electric vehicles with regard to electric machine design and operational speed range.
Przegląd Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2013
1-7

Janusz Wiśniewski, Jarosław Tępiński, Włodzimierz Koczara
Kompensacja mocy biernej generatora indukcyjnego pracującego w elektrowni wodnej, bazująca na metodzie orientacji według wektora napięcia sieci
Przegląd Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 marzec
- 2013
14-20

Lech Grzesiak, Mariusz Kowalczyk, Andrea Vezzini
Pseudo-direct drive for aerial applications.
Przegląd Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2013
8-13

Lech Grzesiak, Mariusz Kowalczyk, Andrea Vezzini
Cylindrical double air gap motor for aerial applications
Przegląd Elektrotechniczny
Vol. 0033-2097 -
- 2013
25-28

Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski, Marek Michalczuk, Piotr Rumniak, Andrzej Gałecki, Piotr Biernat
Przekształtnikowy układ napędowy dla miejskiego pojazdu elektrycznego z hybrydowym magazynem energii ? emulator fizyczny oraz makieta mobilna
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Vol. 0239-3646 -
- 2013
79-88

Piotr Biernat, Piotr Rumniak, Marek Michalczuk, Andrzej Gałecki, Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Arkadiusz Kaszewski
Powertrain system with the ultracapacitor-based auxiliary energy storage for an urban battery electric vehicle
Archives of Transport
Vol. 0866-9546 -
- 2013
45-64

Lech Grzesiak, Bartłomiej Ufnalski, Marek Michalczuk, Arkadiusz Kaszewski, Grzegorz Gąbka, Andrzej Gałecki, Piotr Biernat, Piotr Rumniak
Układ napędowy elektrycznego pojazdu miejskiego z hybrydowym bateryjno-ultrakondensatorowym magazynem energii.
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Vol. 0239-3646 -
- 2012
13-20

Zbigniew Szulc
Poprawa parametrów efektywności energetycznej układu napędowego wentylatora poprzez zastosowanie inteligentnego przemiennika częstotliwości
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Vol. 0239-3646 Kwiecień
- 2012
31-39

Wojciech Moćko, Andrzej Wojciechowski, Paweł Staniak
Zastosowanie Odnawialnych źródeł energii w transporcie
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Vol. 0239-3646 -
- 2012
99-105

Paweł Staniak, Wojciech Moćko, Andrzej Wojciechowski
Application of green energy for EV battery charging station
Journal of KONES
Vol. 1231-4005 -
- 2012
371-376

Paweł Staniak, Wojciech Moćko, Andrzej Wojciechowski
Well-to-wheel CO2 emission of electric vehicle in Poland
Journal of KONES
Vol. 1231-4005 -
- 2012
139-148

Paweł Staniak, Grzegorz Iwański, Wojciech Moćko
Koncepcja modułowego elektronicznego systemu przekształcania energii paneli fotowoltaicznych dla stacji wymiany akumulatorów trakcyjnych
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Vol. 0033-2089 Lipiec
- 2012
99-101

Remigiusz Olesiński, Paweł Hańczur, Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara
Communication issues in the control system of reactive power compensator for hydroelectric plant with induction generator
Archives of Electrical Engineering
Vol. 0004-0746 9
- 2012
411-420

Mateusz Rzeszowski, Jan Szczypior, Bartłomiej Kamiński
Konstrukcja i modelowanie bezżłobkowego silnika tubowego z magnesami trwałymi
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Vol. 0239-3646 -
- 2011
119-124

Zbigniew Szulc
Ocena ilościowa efektywności energetycznej układów napędowych wirowych maszyn przepływowych dużych mocy
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Vol. 0239-3646 Maj
- 2011
148-150

Lech Grzesiak, Grzegorz Gąbka
W pełni bezczujnikowe sterowanie silnikiem indukcyjnym z wykorzystaniem metody Bezpośredniej Regulacji Momentu
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2010
273-279

Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara, Piotr Dobroń
Analiza momentu rozruchowego silnika z magnesami trwałymi przy zastosowaniu metody HPI
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2010
77-81

Łukasz Drązikowski, Bartłomiej Kamiński
Bezrdzeniowy silnik liniowy z magnesami trwałymi do bezpośredniego napędu osi obrabiarki sterowanej numerycznie
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2010
-

Filip Grecki
Compact current sensor with partial magnetic field compensation in divided magnetic circuit
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2010
179-183

Lech Grzesiak, Grzegorz Gąbka
Nuronowy regulator DTC dla silnika indukcyjnego
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2010
280-287

Lech Grzesiak, Krystian Erwiński, Marcin Paprocki
Implementacja sieci neuronowej MLP FPNN w strukturze układu programowalnego FPGA
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2010
217-223

Grzegorz Iwański
Poprawa jakości napięcia autonomicznej prądnicy indukcyjnej dwustronnie zasilanej przy pracy z niewielkim obciążeniem
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 Luty
- 2010
190-195

Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak
Neuronowy estymator strumienia magnetycznego maszyny napędowej dla samochodu elektrycznego
LOGISTYKA
Vol. 1231-5478 Lipiec-Sierpień
- 2010
1-12

Włodzimierz Koczara
Zastosowanie maszyny o magnesach trwałych o polu osiowym w układach wytwarzania energii elektrycznej?
ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE
Vol. 0239-3646 -
- 2009
33-38

Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara
Bezczujnikowa praca silnika z magnesami trwałymi o polu osiowym w zakresie niskich prędkości wirowania
ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE
Vol. 0239-3646 -
- 2009
27-31

Grzegorz Iwański, Włodzimierz Koczara
Adjustable speed power generation systems with diesel genset
SILNIKI SPALINOWE / COMBUSTION ENGINES
Vol. 0138-0346 June
- 2009
143-146

Lech Grzesiak, Tomasz Tarczewski
High precision permanent magnet synchronous servo-drive with lqr position controller
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2009
42-47

Janusz Wiśniewski, Włodzimierz Koczara
Sensorless Control of Axial Flux Permanent Magnet Motor at Standstill and at Low Speed
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
Vol. 0033-2097 -
- 2009
177-181

I.1.4. Publikacja konferencyjna uwzględniana w bazie WoS

Tomasz Tarczewski, Łukasz Niewiara, Lech Grzesiak
Torque ripple minimization for PMSM using voltage matching circuit and neural network based adaptive state feedback control
The 16th Conference on Power Electronics and Applications, EPE?14-ECCE Europe
Vol. - -
- 2014
1-5

Grzegorz Iwański, Mateusz Szypulski, Tomasz Łuszczyk, Piotr Pura
Cross and Dot Product Based MRAS Observer of the Rotor Position of Doubly Fed Induction Machine
International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies
Vol. - -
- 2014
1-5

Grzegorz Iwański, Tomasz Łuszczyk
Load Current Feedforward based Control of Doubly Fed Induction Generator Feeding Nonlinear Load
International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies
Vol. - -
- 2014
1-5

Piotr Pura, Grzegorz Iwański
Direct Power Control with Referenced Torque and Reactive Power of Doubly Fed Induction Machine Connected to Unbalanced Grid
International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies
Vol. - -
- 2014
1-6

Włodzimierz Koczara, Bartłomiej Kamiński, Krzysztof Wejrzanowski
Three Phase Variable Speed Generation System with Three Level Neutral Point Clambed (BSNPC) Inverter
2014 Ninth International Conference on Ecological Vehicles & Renewable Energies March 25-27,2014 Grimaldi Forum // Monaco
Vol. ISBN:978-1-4799-3786-8 Award of the best paper on renewable energies. The award stands for a selection of the paper for resubmission to the IEEE transaction on Power Electronics
- 2014
14-74

Łukasz Niewiara, Tomasz Tarczewski, Lech Grzesiak
Application of artificial neural network state feedback controller to torque ripple minimization of PMSM
11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics
Vol. - -
- 2014
1-5

Marek Michalczuk, Bartłomiej Ufnalski, Lech Grzesiak
Fuzzy logic control of a hybrid battery-ultracapacitor energy storage for an urban electric vehicle
International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies
Vol. - -
- 2013
1-7

Oś. Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki | Wydz. Elektryczny | Politechnika Warszawska
Uwagi dotyczące użyteczności, zawartości, zauważonych błędów oraz pomysłów
na rozszerzenie tej strony proszę kierować do webmaster