Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Warsaw University of Technology - Electrical Engineering
Institute of Control and Industrial Electronics
Zakład Elektroniki Przemysłowej ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
ELECTRICAL DRIVE DIVISION
Zakład Sterowania Zakład Maszyn Elektrycznych

STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY

DOKTORANCI

DYDAKTYKA

NAUKA

PRACE DYPLOMOWE

SEMINARIUM

STUDIA PODYPLOMOWE

OPROGRAMOWANIE

Inteligentny układ kompensacji mocy biernej do elektrowni z maszynami indukcyjnymi

Typ Projektu/numer umowy rozwojowy
Instytucja Finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Tytuł Projektu Inteligentny układ kompensacji mocy biernej do elektrowni z maszynami indukcyjnymi
Kierownik Projektu prof. dr hab. inż. Włodzimierz Koczara
Główni Wykonawcy dr inż. Janusz Wiśniewski
dr inż. Grzegorz Iwański
Pozostali Wykonawcy dr inż. Remigiusz Olesiński
mgr inż. Paweł Hańczur
mgr inż. Jarosław Tępiński
mgr inż. Dominik Górski
Okres realizacji Projektu 01.10.2009 - 30.09.2012
Budżet 1 223 000 PLN
Słowa kluczowe kompensacja mocy biernej, prądnica indukcyjna, odnawialne źródła energii, kompensator energoelektroniczny, sterowanie wektorowe

Streszczenie projektu

Zadaniem projektu jest rozwój źródeł energii odnawialnych. Projekt dotyczy koncepcji, budowy i badań układu poprawy jakości energii i funkcjonowania elektrowni z generatorami indukcyjnymi klatkowymi (zwanych popularnie asynchronicznymi). Generatory takie są najczęściej stosowanymi urządzeniami w małych elektrowniach wodnych a także dość często w elektrowniach wiatrowych małej mocy i niekiedy w zespołach prądotwórczych opartych na silnikach spalinowych. Proponowane rozwiązanie usuwa podstawową wadę elektrowni z generatorami asynchronicznymi jaką jest konieczność pobierania energii biernej (zamiast dostarczania) oraz dążność do niekontrolowanego wzrostu napięcia w przypadku zmniejszania obciążenia i zaniku napięcia sieci. Pojawienie się wyższego napięcia powoduje szybkie odłączenie elektrowni, która przestaje dostarczać energię mimo dysponowania zasobami wody. Inteligentny kompensator energoelektroniczny, przyłączony równolegle do zacisków generatora, dostarcza w sposób ciągły prądu biernego potrzebnego dla magnesowania generatora i dla odbiorników. Regulatory prądu i napięcia zabezpieczają przed powstaniem wyższych napięć przez co elektrownia nie musi być odłączana od odbiorników w stanach dynamicznych wywołanych odciążeniem sieci w rejonie oddziaływania tego typu zakłócenia na generator asynchroniczny.

Opracowane i zbadane zostaną trzy stany pracy:

1. praca generatora w pełni skompensowana (cos fi = 1) - przepływ mocy czynnej.

2. praca przekompensowana - dostarczanie prądu biernego dla generatora i odbiorników znajdujących się w bezpośredniej bliskości z punktu widzenia sieci (cosfi pojemnościowy z punktu widzenia układu generator asynchroniczny - kompensator).

3. praca na wyspę (bez dostępnej sieci energetycznej) - stabilizacja amplitudy i częstotliwości napięcia dla wyizolowanej z sieci części odbiorników w zakresie możliwości turbiny.

Poszczególnym stanom pracy odpowiada odmienny układ regulacji. Podstawowe prace badawcze będą prowadzone w Politechnice Warszawskiej, prace badawczo-weryfikacyjne będą prowadzone na terenie firmy HORUS-ENERGIA, a sprawdzenie funkcjonowania pracy generatora asynchronicznego z inteligentnym kompensatorem energoelektronicznym na terenie małej elektrowni wodnej Samogowo. Elektrownia Samogowo będzie obiektem demonstrującym stan techniki małych elektrowni wodnych przed i po zastosowaniu inteligentnego kompensatora. Jej pracę można będzie śledzić, bezpośrednio na jej terenie, jak i przez sieć internetową. W ten sposób elektrownia Samogowo będzie propagować modernizację oraz stanie się obiektem szkoleniowym.

Oś. Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki | Wydz. Elektryczny | Politechnika Warszawska
Uwagi dotyczące użyteczności, zawartości, zauważonych błędów oraz pomysłów
na rozszerzenie tej strony proszę kierować do webmaster