Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Warsaw University of Technology - Electrical Engineering
Institute of Control and Industrial Electronics
Zakład Elektroniki Przemysłowej ZAKŁAD NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO
ELECTRICAL DRIVE DIVISION
Zakład Sterowania Zakład Maszyn Elektrycznych

STRONA GŁÓWNA

PRACOWNICY

DOKTORANCI

DYDAKTYKA

NAUKA

PRACE DYPLOMOWE

SEMINARIUM

STUDIA PODYPLOMOWE

OPROGRAMOWANIE

Rozprawy doktorskie realizowane w ZNE

Tematyka aktualnie prowadzonych prac doktorskich

Napęd elektryczny lekkiego statku powietrznego - mgr inż. Tomasz Miazga

Praca równoległa zespołów prądotwórczych z prądnicą dwustronnie zasilaną w izolowanej sieci napięcia przmiennego. - mgr inż. Gennadiy Dauksha

Rozruch silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym za pomocą maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi - mgr inż. Andrzej Straś

Wszczęte przewody doktorskie

Analiza pracy przekształtnika w układzie wytwarzania energii elektrycznej o regulowanej prędkości - mgr inż. Tomasz Bałkowiec

Investigation and prototyping of a new data monitoring scheme for the ALICE Experiment (CERN) - mgr inż. Monika Jakubowska

Praca maszyny indukcyjnej dwustronnie zasilanej z bezpośrednią regulacją momentu w układzie wytwarzania napięcia stałego. - mgr inż. Paweł Maciejewski

Electrical energy storage system for ultra-fast charging of an electric vehicle. - mgr inż. Grzegorz Dziechciaruk

Inteligentne sterowanie rozpływem energii elektrycznej u odbiorcy końcowego wykorzystującego lokalny magazyn energii i zespół przekształtników energoelektronicznych. - mgr inż. Piotr Rumniak

Bezpośrednie metody sterowania maszyny dwustronnie zasilanej w warunkach sieci asymetrycznej - mgr inż. Piotr Pura

Zarządzenie rozpływem energii w automatycznej stacji ładowania akumulatorów trakcyjnych zasilanej ze źródeł odnawialnych - mgr inż. Paweł Staniak

Obronione prace doktorskie

Sensorless control of stand-alone doubly fed induction generator using state feedback - mgr inż. Mateusz Szypulski - 22.09.2017

Sterowanie wektorowe prądnicy dwustronnie zasilanej pracującej w warunkach sieci asymetrycznej - mgr inż. Tomasz Łuszczyk - 22.09.2017

Stany przejściowe przekształtnikowego układu wytwarzania energii z generatorem indukcyjnym - mgr inż. Dominik Górski - 6.04.2017

Sterowanie rozmyte przepływem energii w pojeździe elektrycznym wyposażonym w baterię ogniw litowych i superkondensatory - mgr inż . Marek Michalczuk - 5.04.2017

Układ generatora indukcyjnego z aktywnym kompensatorem przekształtnikowym - mgr inż. Jarosław Tępiński - 20.04.2016

Analiza rozruchu silnika indukcyjnego średniego napięcia z uwzględnieniem przełączenia na sieć - mgr inż. Marcin Grzeczkowicz - 18.12.2013

Analiza pracy przekształtnikowego źródła napięcia z silnikiem spalinowym i elektrochemicznym magazynem energii przeznaczonego dla pojazdu hybrydowego - mgr inż. Paweł Roszczyk - 10/04/2013

Napęd prądu przemiennego z falownikiem kształtującym napięcie stojana sterowany metodą orientacji wektora pola - mgr inż. Adam Pawlikowski - 20.03.2013

Czterogałęziowy falownik o sinusoidalnym napięciu wyjœciowym ze sterowaniem wykorzystującym sprzężenie od wektora stanu - mgr inż. Arkadiusz Kaszewski - 24.10.2012

Neuronowy system sterowania silnikiem asynchronicznym bazujący na metodzie bezpośredniej regulacji momentu - mgr inż. Grzegorz Gąbka - 12/10/2011

Układ pomiarowy prądu o podwyższonej temperaturze pracy, do prądowych sprzężeń zwrotnych w przekształtnikach energoelektronicznych - mgr inż. Filip Grecki - 10.11.2010

Regulacja prędkości silnika w zespole prądotwórczym o zadanych parametrach napięcia wyjściowego - mgr inż. Zdzisław Chłodnicki - 23.06.2010

Bezczujnikowe sterowanie wielouzwojeniowego silnika z magnesami trwałymi o polu osiowym w zakresie niskich prędkości wirowania - mgr inż. Janusz Wiśniewski - 12.05.2010

Sterowanie serwonapędu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych ze sprzężeniem od stanu i estymowanego momentu oporowego - mgr inż. Tomasz Tarczewski - 10.03.2010

Neuronowy system sterowania przekształtnikowym źródłem energii z silnikiem spalinowym - mgr inż. Jakub Sobolewski - 24.06.2009

Asynchroniczny tyrystorowy układ do powiększania zdolności zwarciowych źródeł energii z generatorami o regulowanej prędkości - mgr inż. Artur Krasnodębski - 23.01.2008

Analiza prostownika aktywnego o dwóch stabilizowanych napięciach wyjściowych, symetrycznych względem wspólnego potencjału - mgr inż. Krzysztof Wejrzanowski - 23.01.2008

Autonomiczny zespół wytwarzania energii elektrycznej z energoelektronicznymi przekształtnikami wielopoziomowymi - mgr inż. Jacek Tomasik - 27.06.2007

Rozruch i praca przy niskich prędkościach wirowania bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi - mgr inż. Piotr Jakubowski - 16.05.2007

Analiza elektrycznego układu napędowego pojazdu samochodowego zasilanego z ogniwa paliwowego - mgr inż. Przemysław Majewski - 16.05.2007

Praca równoległa przekształtnikowych zespołów prądotwórczych o przemiennym napięciu wyjściowym - mgr inż. Marcin Moskwa - 18.04.2007

Trójpoziomowy falownik z dwukierunkowym łącznikiem potencjału neutralnego o sinusoidalnym napięciu wyjściowym - mgr inż. Bartłomiej Kamiński - 08.03.2006

Analiza pracy autonomicznego układu wytwarzania energii elektrycznej z maszyną indukcyjną pierścieniową - mgr inż. Grzegorz Iwański - 12.10.2005

Zastosowanie sieci neuronowych do odtwarzania prędkości kątowej wirnika oraz strumienia stojana w układzie napędowym z silnikiem klatkowym - mgr inż. Bartłomiej Ufnalski - 11.05.2005

Analiza współpracy z siecią zasilającą przekształtnika wytwarzającego napięcie sinusoidalne - mgr inż. Jerzy Matraszek - 30.06.2004

Analiza pracy przekształtnika o regulowanej częstotliwości i amplitudzie sinusoidalnego napięcia wyjściowego do zasilania silnika indukcyjnego - mgr inż. Robert Seliga - 22.01.2003

Analiza trójfazowego falownika napięcia z przewodem neutralnym o wyjściowym napięciu sinusoidalnym - mgr inż. Jarosław Leonarski - 09.10.2002

Analiza wytwarzania i regulacji napięcia stałego w układzie przekształtnikowym zasilanym z generatora pracującego ze zmienną prędkością - mgr inż. Robert Dziuba - 09.10.2002

Oś. Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki | Wydz. Elektryczny | Politechnika Warszawska
Uwagi dotyczące użyteczności, zawartości, zauważonych błędów oraz pomysłów
na rozszerzenie tej strony proszę kierować do webmaster