WYBÓR ŚCIEŻKI DYPLOMOWANIA 2006

Wybierz Automatykę Napędu Elektrycznego !

Absolwent ścieżki Automatyka Napędu (Rok 2007) to specjalista systemowy tzn. znając właściwości poszczególnych układów tworzy systemy przemysłowe. Podstawowym założeniem dydaktycznym ścieżki jest takie kształcenie, które ułatwi kontynuację i umiejętność zdobywania wiedzy również po zakończeniu studiów. Z tego powodu Automatyka Napędu jest przede wszystkim narzędziem, a nie celem. Jednakże aby być specjalistą należy konkretne rozwiązania realizować dokładnie. Przyjęty model kształcenia przewiduje uzupełnienie o przedmioty podstawowe dla kierunku, laboratorium specjalistyczne przechodzące w laboratorium problemowe oraz łączące w całość prace projektowe. Główne zagadnienia poznawane na ścieżce, to zastosowanie informatyki przemysłowej do sterowania przekształtnikami energoelektronicznymi i napędami elektrycznymi. Informatyka jest przerabiana w kilku poziomach. Poziom pierwszy to symulacja sprawdzająca funkcjonowanie układów (TCad, Simplorer, CASPOC, PSIM, Matlab-Smulink). Poziom drugi polega na programowaniu procesorów w odniesieniu do konkretnych układów energoelektronicznych i napędowych (mikroprocesory jednoukładowe oraz DSP itd.). W następnej kolejności występuje sterowanie nadrzędne z wykorzystaniem np. sterowników przemysłowych (PLC – Programmable Logic Controllers). Równolegle odbywa się poznawanie struktur sztucznych sieci neuronowych oraz budowanie regulatorów opartych o te sieci. Odniesienie budowy sieci do konkretnych układów jak np. falownika z silnikiem indukcyjnym daje możliwość szybkiego sprawdzenia funkcjonowania systemu poprzez badania laboratoryjne. Laboratorium Automatyki Napędu jest wyposażone w najnowsze oryginalne układy zarówno przemysłowe jak i budowane w Zakładzie w ramach prac magisterskich lub doktorskich. Prace dyplomowe w większości odnoszą się do opracowania oprogramowania i badań laboratoryjnych układu rzeczywistego. Rocznie w Zakładzie Napędu Elektrycznego realizuje się przeszło 30 prac dyplomowych, w tym połowa odnosi się do ścieżki Automatyka Napędu. Szereg prac jest realizowanych na zamówienie z przemysłu. Zwykle corocznie 2 lub 3 absolwentów kontynuuje specjalizację w ramach studiów doktoranckich. Obecnie 16 doktorantów Zakładu przygotowuje rozprawy. Prace dyplomowe mogą być pisane również w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim).