Zakład Sterowania organizuje w każdy wtorek seminaria, na których specjaliści z kraju i za granicy przedstawiają prace poświęcone wybranym zagadnieniom teorii sterowania i systemów. Szczególnie dużo uwagi poświęca się zagadnieniom układów dodatnich, singularnych, jedno- i wielowymiarowych.

Zapraszamy

Politechnika Warszawska 
ul. Koszykowa 75
Gmach Elektryczny sala 300 
wtorki w godzinach 13.15 - 14.45