Zakład Sterowania

 

                                                                                                        

                                                                          Fot. 1 Profesor Henryk Tunia Doktor Honorowy Uniwersytetu Zielonogórskiego

                                                                                             Fot. 2 JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Czesław Osękowski, wita Honorowego Doktora

Fot. 3 Rozpoczęcie uroczystości Fot. 4 Dziekan Andrzej Pieczyński - wnioskodawca tytułu, przedstawia sylwetkę prof. Henryka Tuni

Fot. 6 Prezentacja dyplomu Fot. 7 Moment nadania tytułu doktora honoris causa

Fot. 8 Prof. Leszek Frąckowiak - Recenzent DHC odczytuje list gratulacyjnyFot. 9 Gratulacje składa Prof.  Wiesław Trąmpczyński Rektor Politechniki Świętokrzyskiej

Fot. 12 Uroczysty wykład Honorowego DoktoraFot. 13 Zaproszeni goście

Fot. 14 Zakończenie ceremoniiFot. 15 Bankiet na cześć Honorowego Doktora