Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 

  Imię i nazwisko Telefon *) nr pokoju
  Dr inż. Krzysztof Amborski, Doc. 7075 330
  Dr hab. Bartłomiej Beliczyński, Prof. PW 7282 320
  Dr inż.  Witold Czajewski 5126 519b
  Dr inż.  Włodzimierz Dąbrowski 7075 330
  Dr hab. Andrzej Dzieliński, Prof. PW 7703 329
  Dr inż.  Waldemar Graniszewski 5126 519b
  Dr inż. Krzysztof Hryniów 7075 330
  Dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof.PW 5625 327
  Dr inż. Wojciech Koziński, Doc. 5125 519a
  Dr inż.  Ryszard Łagoda 5624 316
  Dr inż. Rafał Łopatka 5433 518l
  Dr inż. Wiktor Malesza 7320 319
  Dr inż. Konrad Markowski 5433 518l
  Dr inż. Andrzej Marusak 7438 444 Gmach Główny
  Dr inż.  Jerzy Mazurek 7960 445 Gmach Główny
  Dr inż.  Sławomir Nowak 7075 330
  Dr inż. Dominik Olszewski 7320 319
  Dr hab. inż. Dominik Sierociuk 5624 316
  Dr inż.  Sławomir Skoneczny 5129 317
  Dr inż.  Maciej Sławiński 5433 518l
  Dr inż.  Jarosław Szostakowski 5129 317
  Dr inż. Maciej Twardy 5125 519a
  Dr inż.  Witold Żydanowicz 7320 319
  * 4 - cyfrowy numer wewnętrzny telefonu należy poprzedzić numerm 22 234


Pracownicy inżynieryjno - techniczni:

  Imię i nazwisko Telefon *) nr pokoju
  Inż. Jan Miziołek 5604 202 SK
  * 4 - cyfrowy numer wewnętrzny telefonu należy poprzedzić numerm 22 234


struktura adresu e-mail: imie.nazwisko@ee.pw.edu.pl