Przykładowe tematy prac dyplomowych obronionych w Zakładzie Sterowania

Rodzaj studiów Kierunek studiów Opiekun pracy dyplomowej Temat pracy dyplomowej
I stopnia Automatyka i Robotyka dr inż. Maciej Sławiński Budowa czterosilnikowego pojazdu latającego
I stopnia Automatyka i Robotyka dr inż. Witold Czajewski Wykorzystanie mechanizmu Windows Sockets do sterowania zespołem manipulatorów
I stopnia Automatyka i Robotyka dr inż. Maciej Sławiński Wysięgnik kamery z mikroprocesorowym sterownikiem jej orientacji
II stopnia Automatyka i Robotyka dr inż. Maciej Sławiński Sterowanie ruchem dwukołowego robota mobilnego o stabilności dynamicznej
II stopnia Automatyka i Robotyka dr inż. Dominik Sierociuk Wybrane algorytmy sterowania procesem nagrzewania z użyciem regulatora I\PID niecałkowitego rzędu
II stopnia Automatyka i Robotyka dr inż. Dominik Sierociuk Wybrane metody poprawy dokładności pomiarów GPS
II stopnia Automatyka i Robotyka dr hab inż. Marcin Iwanowski, prof. PW Wirtualna Tablica z wykorzystaniem wizyjnego sprzężenia zwrotnego
II stopnia Automatyka i Robotyka dr inż. Maciej Sławiński Konstrukcja oraz sterowanie robotem do malowania obrazów poprzez wystrzeliwanie farby na płótno
II stopnia Automatyka i Robotyka dr inż. Witold Czajewski Usuwanie przeplotu z sekwencji
I stopnia Elektrotechnika dr hab inż. Andrzej Dzieliński, prof. PW Automatyzacja instalacji suszenia osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków
I stopnia Elektrotechnika dr inż Ryszard Łagoda Projekt i wykonanie uniwersalnego sterownika do monitorowania przepływu powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych
I stopnia Elektrotechnika dr inż. Dominik Sierociuk Modelowanie kondensatora dwuwarstwowego z wykorzystaniem rachunku różniczkowego niecałkowitego rzędu
I stopnia Elektrotechnika dr inż Sławomir Skoneczny Zastosowanie wybranych algorytmów porządkowania pikseli do przetwarzania obrazów kolorowych
I stopnia Elektrotechnika dr inż Waldemar Graniszewski Analiza i projektowanie sieci VPN z wykorzystaniem protokołu IPSec
I stopnia Elektrotechnika dr inż Witold Malesza Modernizacja stanowiska laboratoryjnego "regulacja dwupołozeniowa temperatury"
II stopnia Elektrotechnika dr inż Waldemar Graniszewski Analiza, zaprojektowanie i przetestowanie wdrożenia protokołu IPv6
II stopnia Elektrotechnika dr inż Sławomir Skoneczny Wybrane algorytmy detekcji tablic rejestracyjnych
II stopnia Elektrotechnika dr inż Wojciech Koziński Przegląd systemów regułowych i ekspertowych na przykładzie systemu Drools
II stopnia Elektrotechnika dr hab inż. Bartłomiej Beliczyński, prof. PW Aproksymacja funkcji wielu zmiennych z wykorzystaniem baz ortonormalnych
II stopnia Elektrotechnika dr hab inż. Andrzej Dzieliński, prof. PW Identyfikacja systemów hybrydowych
II stopnia Elektrotechnika dr inż. Witold Czajewski Śledzenie obiektów w sekwencjach obrazów
II stopnia Elektrotechnika dr inż. Witold Czajewski Antropomorfizacja systemów sztucznego rozmówcy
II stopnia Elektrotechnika dr hab inż. Bartłomiej Beliczyński, prof. PW Macierze Hankela i Toeplitza i ich zastosowanie w opisie i analizie obrazów i dynamiki obiektów
II stopnia Elektrotechnika dr hab inż. Andrzej Dzieliński, prof. PW Badania symulacyjne regulatorów CRONE
II stopnia Elektrotechnika dr inż Sławomir Skoneczny Wybrane elementy rozpoznawania twarzy w oparciu o metodę aktywnych modeli wyglądu
II stopnia Elektrotechnika dr hab inż. Marcin Iwanowski, prof. PW Automatyczne rozpoznawanie obrazów standardowych dokumentów
I stopnia Informatyka dr inż Sławomir Skoneczny Wybrane operacje przetwarzania obrazów i ich implementacja w języku Java
I stopnia Informatyka dr inż Wojciech Koziński. Analiza i testowanie wzorca projektowego Obserwator w języka Java
I stopnia Informatyka dr inż Wojciech Koziński. Mechanizmy działania instrukcji Fork – Join w języku Java
I stopnia Informatyka dr inż Wojciech Koziński. Analiza programów testowych dla oprogramowania współbieżnego
I stopnia Informatyka dr inż Wojciech Koziński. Analiza i zastosowanie wzorca Wizytator w języku Java
I stopnia Informatyka dr inż Włodzimierz Dąbrowski Integracja systemów w architekturze SOA z wykorzystaniem narzędzia TIBCO na przykładzie firmy telekomunikacyjnej
I stopnia Informatyka dr inż Włodzimierz Dąbrowski System wsparcia wybranych procesów biznesowych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem serwera MS Sharepoint 2010
I stopnia Informatyka dr inż Włodzimierz Dąbrowski System wsparcia wybranych procesów biznesowych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem serwera MS Sharepoint 2010
I stopnia Informatyka dr inż Włodzimierz Dąbrowski System prezentacji treści na urządzenia mobilne
I stopnia Informatyka dr inż Włodzimierz Dąbrowski Aplikacja geolokalizacyjna na platformę Android
I stopnia Informatyka dr inż Włodzimierz Dąbrowski Aplikacja wspomagająca szalowanie projektów informatycznych
I stopnia Informatyka dr inż. Witold Czajewski Wielowątkowe przetwarzanie obrazów z wykorzystaniem biblioteki OpenCV oraz Intel TBB
I stopnia Informatyka dr inż Sławomir Skoneczny Opracowanie układu sterowania punktami zasilania w oparciu o mikrokontroler Atmega
I stopnia Informatyka dr inż Sławomir Skoneczny Realizacja aplikacji do przechowywania dokumentów kosztowych w technologii Javaserver Faces
I stopnia Informatyka dr inż Konrad Markowski Planowanie i budowa rozwiązań analitycznych w oparciu o środowisko Microsoft SQL Server 2008R2
I stopnia Informatyka dr inż Konrad Markowski Internetowy system zarządzania siecią księgarni 
I stopnia Informatyka dr inż Konrad Markowski Budowa korporacyjnego serwera aplikacji z zastosowaniem Oracle Database i Oracle Weblogic
I stopnia Informatyka dr inż Włodzimierz Dąbrowski Wpływ zastosowania procesorów grafifcznych na bezpieczeństwo systemów komputerowych
II stopnia Informatyka dr inż Włodzimierz Dąbrowski Integracja systemów klasy ITSM z wykorzystaniem zagadnień biblioteki ITIL v3, na przykładzie systemu Solvedirect
II stopnia Informatyka dr inż Konrad Markowski Modularny system wspomagający przeprowadzanie złożonych projektów informatycznych
II stopnia Informatyka dr inż Konrad Markowski Wprowadzenie do zagadnień obliczeń równoległych na przykładzie gry Go
II stopnia Informatyka dr inż. Witold Czajewski Analiza porównawcza wybranych klasyfikatorów w procesie rozpoznawania drukowanych znaków alfanumerycznych
II stopnia Informatyka dr inż. Krzysztof Amborski Web based user's applications for NA61/SHINE experiment at CERN
II stopnia Informatyka dr inż Włodzimierz Dąbrowski Ocena jakości kodu i wykrywania przykrych zapachów za pomocą autorskiego narzędzia
II stopnia Informatyka dr inż. Witold Czajewski Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów w systemach wbudowanych
II stopnia Informatyka dr hab inż. Marcin Iwanowski, prof. PW Logika rozmyta w morfologicznym przetwarzaniu obrazów
II stopnia Informatyka dr hab inż. Andrzej Dzieliński, prof. PW Analiza porównawcza szkieletów do wytwarzania graficznego interfejsu użytkownika w technologiach Java
II stopnia Informatyka dr inż Włodzimierz Dąbrowski Gra symulacyjna z zakresu zarządzania projektami informatycznymi
II stopnia Informatyka dr inż Włodzimierz Dąbrowski Rozszerzenia języka UML w modelowaniu procesów biznesowych
II stopnia Informatyka dr inż Sławomir Skoneczny Zastosowanie algebry geometrycznej do przetwarzania obrazów
II stopnia Informatyka dr hab inż. Andrzej Dzieliński, prof. PW Metodyka prowadzenia projektów Prince 2 jako metoda systematyzująca prace w projektach IT
II stopnia Informatyka dr inż. Witold Czajewski Opracowanie środowiska do budowy gier 2D i zintegrowanego z nim silnika fizyki 2D
II stopnia Informatyka dr inż Ryszard Łagoda Projektowanie algorytmu genetycznego dla wybranych aplikacji czasu rzeczywistego
II stopnia Informatyka dr hab inż. Marcin Iwanowski, prof. PW Metody indukcji i przycinania drzew decyzyjnych
II stopnia Informatyka dr hab inż. Marcin Iwanowski, prof. PW Rozpoznawanie kodów kreskowych na obrazach
II stopnia Informatyka dr hab inż. Marcin Iwanowski, prof. PW Metody równoległej realizacji algorytmu segmentacji wododziałowej