INŻYNIERIA STEROWANIA

Kierunek dyplomowania Inżyniera Sterowania jest realizowany w Zakładzie Sterowania Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej.