INŻYNIERIA STEROWANIA

Przedmioty
Studenci Inżynirii Sterowania studiuj± przedmioty teoretyczne z zakresu analizy i syntezy układów sterowania, metody optymalizacji identyfikacji,  estymacji i sterowania optymalnego, metodologi i języków programowania, sieci komputerowych, baz danych, systemów eksperckich oraz szereg przedmiotów praktycznych realizowanych głownie w formie laboratoriów i projektów takich jak modelowania i projektowania systemów sterowania, przetwarzania i rozpoznawania obrazów, sztucznych sieci neuronowych, systemów ekspertowych, algorytmów genetycznych, projektowania systemów relacyjnych baz danych i hurtowni danych

W¶ród przedmiotów jest bogata gama przedmiotów obieralnych do wyboru przez studentów.

Do przedmiotów prowadzonych przez Zakład Sterowania na kierunku Inżynieria Sterowania należ±:

Sieci Neuronowe
Systemy Ekspertowe
System operacyjny Unix
Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
Komputerowe Sterowanie Obiektami
Podstawy sztucznej inteligencji
Bazy danych
Projektowanie nowoczesnych układów automatyki
Laboratorium sztucznej inteligencji
Cyfrowe układy automatyki
Systemy mikrokomputerowe
Synteza układów regulacji
Synteza sterowania cyfrowego obiketami rzeczywistymi
Laboratorium problemowe (rozwiazanie szeregu problemow z teorii i praktyki strowania w Matlabie - identyfikacja nieparametryczna i parametryczna, czlony korekcyjne, uklady adaptacyjne)
Języki i metodologia programowania (s± tu też podstawy języka Java)