INŻYNIERIA STEROWANIA

Informacje ogólne

Absolwenci INZYNIERII STEROWANIA sa wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w dziedzinach:

 • nowoczesnych metod komputerowego sterowania procesami przemysłowymi
 • zastosowania technik informatycznych w praktyce inżynierskiej
 • metod multimedialnych
 • inteligentnych systemow przetwarzania informacji

Kierunek dyplomowania obejmuje ksztalcenie zarówno w zakresie niezbędnej teorii jak i konkretnych metod projektowania systemów komputerowych.

W zakres nauki wchodzą problemy nowoczesnej teorii takie jak:

 • analiza i synteza układów wielowymiarowych
 • metody optymalizacji
 • identyfikacja i estymacja
 • sterowanie optymalne, odporne i adaptacyjne
 • metodologie i języki programowania.

 

W ramach kierunku rozwijane są praktyczne zastosowania teorii sterowania i informatyki:

 • modelowanie i projektowanie systemów sterowania
 • przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
 • modele i symulacja
 • sztuczne sieci neuronowe
 • systemy ekspertowe
 • algorytmy genetyczne.
 • projektowanie systemow relacyjnych baz danych i hurtowni danych


Ponadto poruszane są zagadnienia związane z rozłożonymi systemami sterowania i pomiarów, sieciami komputerowymi (LAN, WAN, , INTERNET, INTRANET), bazami danych oraz nowoczesnymi technikami multimedialnymi (przetwarzanie i analiza obrazów, sekwencji wideo, sygnałów mowy, grafika komputerowa).
 

Zakład oferuje:

 • kadrę wybitnych specjalistów o bogatej wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • najnowocześniejszy sprzęt komputerowy - 14 stacji roboczych SUN (2 SUN Ultra 2, 2 SUN Ultra 10, 6 SUN Ultra 5, 4 SUN SPARCStation 4), komputery PENTIUM P-4,
 • współpracę z placówkami naukowymi za granicą - Wielka Brytania, Francja, Niemcy, USA.