123 Flash Menu Placeholder.

Politechnika Warszawska organizuje Studium Podyplomowe w zakresie Przekształtników energoelektronicznych oraz magazynów energii elektrycznej dla energetyki rozproszonej i odnawialnej. Zakres tematyczny Studium obejmuje:
  • Generację energii ze źródeł odnawialnych
  • Magazyny energii
  • Elektrochemiczne magazyny energii (akumulatory, superkondensatory)
  • Przekształtniki sprzęgające źródła odnawialne z siecią energetyczną
  • Przekształtniki do poprawy jakości energii elektrycznej
  • Sterowanie energoelektronicznych systemów energetyki rozproszonej
  • Niekonwencjonalne układy zasilania
Program Studium został opracowany ze środków projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej" w ramach Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego