Ośrodek Promocji Badań z/z Energoelektroniki

Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

W ramach doskonalenia organizacji Politechniki Warszawskiej z inicjatywy pracowników naukowo-dydaktycznych kilku wydziałów J.M. Rektor powołał 1 lipca 1997 roku Ośrodek Promocji Badań z/z Energoelektroniki. Przykłady rozwiązań pozwalających na skrócenie i lepsze dopasowanie powiązań pomiędzy dziedzinami gospodarki, a szkoleniem i pracami badawczymi zostały podpatrzone w USA w dwóch najprężniej działających ośrodkach w Wisconsin i w Virginii. Amerykanie doskonale wiedzą, że badania to najlepszy sposób na inwestowanie, prowadzenie takich inwestycji drogą okrężną – przez podatki i budżet wcale nie jest najwłaściwszym rozwiązaniem.
Pragnąc zachęcić Firmy do współpracy z Ośrodkiem – najlepiej w formie okresowego porozumienia o partnerskiej współpracy – podajemy główne informacje o celu, organizacji i
formach działania Ośrodka.