Ośrodek Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki

organizuje następujące seminaria:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 5 października 1999 r.

III Ogólnopolskie Seminarium nt.

“Układy bezprzerwowego zasilania - UPS”

Seminarium adresowane jest przede wszystkim do użytkowników systemów komputerowych oraz innych urządzeń i systemów wymagających gwarantowanego zasilania tzn.: administracji państwowej, banków, szpitali, hoteli oraz telekomunikacji. Tematyka seminarium dotyczy zagadnień związanych z doborem, eksploatacją oraz trendami w zakresie bezprzerwowego zasilania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 14 października 1999 r.

I Ogólnopolskie Seminarium nt.

“Baterie elektrochemiczne w systemach

gwarantowanego zasilania - właściwości i zasady stosowania”

Tematyka seminarium obejmuje właściwości nowoczesnych baterii tradycyjnych i bezobsługowych oraz systemów bateryjnych w zastosowaniach stacjonarnych także zasady ich obsługi i gospodarowania.

Informacje dostarczone w trakcie referatów na seminarium i zawarte w materiałach seminaryjnych będą bardzo cennym źródłem informacji dla większości energetyków odpowiedzialnych za systemy gwarantowanego zasilania w takich dziedzinach jak: systemy telekomunikacyjne, informatyczne, bankowe, handlowe, komunikacyjne, bezpieczeństwa, niezagrożonej obsługi medycznej, obronne i wiele innych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do końca br. planowane są następujące seminaria:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o seminariach i warunkach uczestnictwa można uzyskać w:

Ośrodku Promocji Badań z/z Energoelektroniki Politechniki Warszawskiej

tel. 660-5432; fax 660-7139