Mgr inż. Robert  SELIGA

Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1997 roku. Od października 1997r. jest doktorantem w Instytucie Sterowania i   Elektroniki  Przemysłowej  w Zakładzie Napędu Elektrycznego. Otwarta praca doktorska dotyczy nowych struktur układów przekształtnikowych będących   źródłem   zasilania   układów  napędowych  z wykorzystaniem silników indukcyjnych (promotor prof. dr hab. W. Koczara). Obecnie pracuje nad projektem badawczym pt.

„Analiza pracy falownika o regulowanej amplitudzie i częstotliwości sinusoidalnego napięcia wyjściowego do zasilania silnika indukcyjnego”.

Wyeliminowanie wady układów PWM do których należą: potrzeba ekranowania przewodów łączących konwerter z silnikiem, które to przewody są źródłem emisji zakłóceń radiowych; konieczność konstruowania i budowy silników indukcyjnych o wzmocnionej izolacji uzwojeń i łożysk, a także idea, aby zasilać silnik indukcyjny napięciem sinusoidalnym o regulowanej amplitudzie i częstotliwości, stały się podstawą do rozpoczęcia  prac nad stworzeniem układu, który spełniałby te wymagania. Na rys.1. przedstawiono strukturę przekształtnika DC/AC wytwarzającego sinusoidalną falę napięcia wyjściowego, zasilającego  3-fazowy silnik klatkowy.

W układzie tym klasyczna struktura mostka 3-fazowego TCON (łączniki typu IGBT) zasilana jest napięciem stałym Ud  zaś wyjście każdej fazy mostka jest połączone z silnikiem indukcyjnym M poprzez filtr pasywny LF - CF . Układ sterowania US na podstawie sygnałów sprzężeń zwrotnych –upF i -ipL oraz sygnału napięcia zadanego  uref  (w  którym zmiennymi są amplituda Urm i częstotliwość fr ) wytwarza sygnały sterujące cyklem pracy przekształtnika TCON. Wartość amplitudy i częstotliwości sinusoidalnego napięcia wyjściowego uF  jest proporcjonalna do uref  .

Na rys.2. przedstawiono wyniki badań modelu laboratoryjnego, w których użyto klasyczny silnik klatkowy 3-fazowy o mocy P = 2,2 kW.