EP&M w Szczecinku -przykład elastycznej firmy na rynku systemów zasilania.


Firma powstała jako spółka z o.o. w pierwszym roku wprowadzania gospodarki rynkowej czyli w 1989 r. Od tego czasu EP&M wyposażyła w swoje urządzenia zasilające i nadzorujące ich poprawną pracę blisko 800 obiektów.
Pełna nazwa Firmy EP&M - „Electronic Power and Market”  odzwierciedla  formułę  nowoczesnej  firmy o szerokiej palecie przedsięwzięć począwszy od produkcji urządzeń, aparatury zasilającej i kontrolnej poprzez projektowanie i instalację kompletnych, przystosowanych do specyficznych wymagań użytkownika systemów bezprzerwowego zasilania, po   współpracę w ramach szerokich projektów inwestycyjnych z firmami europejskimi. Właśnie ta szeroka współpraca z renomowanymi firmami Europy Zachodniej jest jednym z podstawowych założeń w elastycznym prowadzeniu firmy, która specjalizuje się w energoelektronicznych urządzeniach przeznaczonych do współpracy z bateriami akumulatorowymi dla zapewnienia niezakłóconej pracy systemów sterowania i regulacji oraz nadzoru komputerowego. Obiektem zainteresowania i oferty RP&M są sieci energetyczne niskiego  napięcia  w obiektach telekomunikacji, energetyki, kolejnictwa oraz licznych zakładach przemysłowych.
Podstawowe bloki instalacji systemów zasilania produkowane przez EP&M to: rozdzielnie, układy samoczynnego załączania rezerwy, czujniki (dyskryminatory) stanu napięcia, rozłączniki obwodów prądu stałego. Podobnie jest z systemami monitoringu i nadzoru instalacji zasilających.
Firma dysponuje własnymi opracowaniami systemów mikroprocesorowych wraz z bogatym zestawem układów sprzęgających – interfejsów – przewidzianych do współpracy z wszelkiego typu urządzeniami energoelektronicznymi. Ich cechą jest zgodna z obecnie stosowanymi rozwiązaniami możliwość komunikowania się z nimi poprzez sieć telekomunikacyjną za pomocą modemów.
EP&M oferuje również sterowniki mikroprocesorowe, które są szczególnie wygodne do obsługi urządzeń zasilających   najnowszych   generacji  stosowanych  w telekomunikacji, energetyce i kolejnictwie. Jednym z głównych  obszarów oferty EP&M są dostawy różnorodnych energoelektronicznych  urządzeń zasilających.
W pierwszym  rzędzie chodzi tu o siłownie prądu stałego  współpracujące  z  bateriami  akumulatorów,  a także falowniki powszechnie zwane z angielskiego UPS-ami  dostarczające do systemów komputerowych i automatyki bezprzerwowe  napięcie przemienne. EP&M  nie produkuje  sama  tych  urządzeń,  ale jest w stanie zapewnić odbiorcom tego rodzaju urządzenia najbardziej renomowanych firm europejskich. Ich instalacja i późniejszy serwis w połączeniu z doborem, instalacją i zapewnieniem nadzoru baterii akumulatorów to ścisła specjalizacja firmy. Szczególnie w zakresie zastosowań akumulatorów zarówno tradycyjnych jak i obecnie stosowanych VRLA.
Firma kultywuje współpracę z większością występujących na rynku producentów i dostawców sprzętu.
Najmocniejszą stroną EP&M jest zespół pracowników inżynieryjno-technicznych o wieloletnim doświadczeniu zdobytym podczas pracy nad rozwojem systemów zasilania w telekomunikacji.
Są oni w stanie rozwiązać od strony projektu instalacji, doboru aparatury oraz oprzyrządowania i oprogramowania komputerowych systemów nadzoru wszystkie zadania stawiane przez swoich Klientów.

Założyciele i współwłaściciele firmy EP&M

        
Jacek Grunt           Marek Grunt

Mgr inż. Jacek Grunt – absolwent Instytutu Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej  z roku 1981 r.
Mgr inż. Marek Grunt absolwent Instytutu Automatyki   Przemysłowej  Politechniki  Szczecińskiej z roku 1979 r.