Radę Programową Ośrodka tworzy 13 profesorów i doktorów habilitowanych pracujących na kierunkach związanych z energoelektroniką.