Piotr KOŁODZIEJCZYK


"System mikroprocesorowego sterowania pracą kompensatora mocy deformacji"

Celem  pracy była budowa układu rzeczywistego kompensatora równoległego i szeregowego sterowanego przez system mikroprocesorowy bazujący na procesorze TMS320C26BFN. W celu kompensacji wpływu nieliniowości odbiornika kompensator mocy deformacji powinien dostarczyć do linii zasilającej ściśle określony przebieg prądu lub napięcia.


 


Aby tego dokonać należy zidentyfikować niepożądane składowe prądów pobieranych z sieci zasilającej przez odbiorniki nieliniowe lub niepożądane składowe napięć występujące w sieci zasilającej. Kompensatory mocy deformacji pełniących rolę filtrów aktywnych pracują w dwóch podstawowych konfiguracjach:

W ramach pracy powstały algorytmy sterowania pracą obu typów kompensatorów. Przeprowadzone badania wykazały, że algorytmy implementowane w systemie mikroprocesorowym TMS320C26BFN działają poprawnie i zapewniają uzyskanie sinusoidalnego kształtu napięcia i prądu w punkcie zasilania.


 


Najważniejszą zaletą układu mikroprocesorowego sterowania pracą kompensatora mocy deformacji w porównaniu z układami analogowymi jest jego uniwersalność, większa dokładność,  bardzo  dobra  kontrola przepływu danych i informacji o pracy kompensatora.

Opiekun pracy: dr hab. H. Supronowicz