Paweł JEZNACH      Jacek MAZURKIEWICZ

„Parametryzacja układu sterowania próżni i docisku w stanowisku do zgrzewania dyfuzyjnego”

Proces zgrzewania dyfuzyjnego wymaga stałej i dokładnej kontroli wielu parametrów, niezbędnej do uzyskania trwałego  i  pozbawionego  wad złącza. Zgodnie z wymogami nowoczesnej technologii opracowano automatyzację tego procesu. Temperatura, próżnia i siła nacisku są sterowane przez sterowniki mikroprocesorowe (PSW-8, EUROTHERM 904P), które są szybsze i bardziej dokładne od człowieka. Dzięki pełnej kontroli możliwe jest wierne powtarzanie procesu, co daje gwarancję, że spoina będzie zawsze tej samej jakości.
Powstałe wcześniej stanowisko do zgrzewania dyfuzyjnego w czasie prób eksploatacyjnych ujawniło następujące nowe potrzeby: W wyniku realizacji tematu zostały spełnione wyżej wymienione potrzeby. Stanowisko w obecnej formie umożliwia przeprowadzenie w pełni zautomatyzowanego, efektywnego i bezpiecznego dla obsługujących go osób procesu.

Opiekun pracy: prof. dr hab. A. Dmowski