11 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB’98 - okiem energoelektronika


Po raz kolejny we wrześniu, w dniach pomiędzy 23 i 25 odbyły się wielkie targi, w których występowały firmy dostarczające najróżniejszy sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową dla potrzeb energetyki. Wystawa Targów mieściła się w obrębie terenu Zakładu Informatyki, Automatyki   i   Doskonalenia  Zawodowego  (ZIAD)  w Dębowcu na przedmieściach Bielska-Białej.

Teren Targów z widokiem na Szyn-dzielnię

Pierwszą cechą, która rzucała się w oczy zwiedzającym to ich rozmiar. Zgodnie z opinią wieloletnich wystawców następuje szybki rozrost ekspozycji i liczby uczestników. W tym roku brało udział blisko 270 firm, a stanowiska targowe poza pawilonami stałymi były rozmieszczone w kilku dużych i kilkudziesięciu małych namiotach i składanych halach. Profil wystawców był szeroki stosownie do potrzeb energetyki. Ze zrozumiałych względów niewiele było widocznych na ekspozycji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej (kotły, turbiny, rurociągi, generatory elektryczne itp.). Ciekawostką był tutaj przewoźny    zespół   prądotwórczy   firmy   Caterpilar  o mocy blisko 400 kW. Znacząca grupa wystawców oferowała aparaty i osprzęt instalacyjny dla wysokich, średnich i małych mocy (transformatory, różnego rodzaju łączniki, rozdzielnice, bloki kompensacyjne, układy rezerwowego zasilania napięciem stałym i przemiennym wraz z bateriami akumulatorów, przewody, kable, konstrukcje i osprzęt linii napowietrznych). Bardzo wyraźnie widoczne, wręcz dominujące były firmy, które zajmują się automatyką, informatyką i aparaturą kontrolno-pomiarową. Jest to znak czasu, w którym decydujące znaczenie dla usprawniania pracy systemów energetycznych ma właśnie mikroelektronika, na której rozwoju oparta jest automatyka i informatyka.
Ośrodek Promocji Badań z/z Energoelektroniki reprezentowany przez autora niniejszego reportażu znalazł również swój kąt w ramach ekspozycji występując na stanowisku wspólnie z Elektrownią Kozienice. Podstawą do takiego  partnerskiego  współudziału  na Targach był przykład współpracy i transferu technologii pomiędzy Politechniką Warszawską, która była źródłem nowatorskich rozwiązań w dziedzinie bezprzerwowego zasilania napędów pomp mazutowych, a ich użytkownikiem. Układy napędowe zostały jako prototypowa seria skonstruowane przez firmę APS, która miała znaczący  udział  w  transferze  innowacji  i  pracują od ponad roku w elektrowni. Dobre doświadczenia skłaniają do podjęcia szerszej współpracy na polu zastosowań energoelektroniki pomiędzy Uczelnią, firmami produkującymi urządzenia oraz elektrowniami i zakładami energetycznymi oczekującymi wsparcia merytorycznego w formie konsultacji i ekspertyz. Potwierdzeniem    zasadności   tworzenia  wielopodmiotowych   struktur  w dziedzinie wprowadzania do przemysłu postępu w zakresie zastosowań (czego uprzedmiotowieniem ma na Politechnice Warszawskiej być Ośrodek) było znaczące zainteresowanie stoiskiem szereg pytań i wstępnych porozumień co do współpracy.
Korzystając z kilkudniowej obecności na Targach miałem okazje zwiedzając ekspozycje firm zapoznać się podstawowymi trendami, które dominują w procesie wprowadzania i postępu energoelektroniki w energetyce.
Niewątpliwie wielkie znaczenie mają systemy zasilania rezerwowego zarówno napięciem stałym jak i przemiennym. Jest to zrozumiałe bo od ich sprawności zależy działanie automatyki zabezpieczeń i systemów informatycznych w sytuacjach krytycznych. Istnieje tu znacząca konkurencja,  w której obok firm, które bazują na producentach zagranicznych jak Business Power Systems (BPS), Camco, Silcon, Benning pojawiają się znaczący wytwórcy krajowi. Jednym z większych jest MEDCOM z Warszawy. Dynamiczną firmą, która po raz pierwszy występowała na Targach to APS (Adwanced Power Systems) która uzyskała wyróżnienie w ramach konkursu na Targach za opracowany przy udziale Politechniki Warszawskiej napęd zasilany bezprzerwowo - FAT 55. Firmą z tradycją na rynku urządzeń do bezprzerwowego zasilania jest TELZAS. Obecność i szybki wzrost firm krajowych w istotnym fragmencie zastosowań energoelektroniki należy uznać za wielce pomyślne zjawisko.
Inną  dziedziną  ściśle  związaną  z  energoelektroniką, która  jest obecnie w centrum zainteresowania to poprawa jakości energii elektrycznej. Dotyczy to nie tylko takich zagadnień jak kompensacja mocy biernej oraz mocy odkształcenia ale również wszelkiego rodzaju zakłóceń. Jednym z podstawowych zagadnień związanych z tą problematyką jest identyfikacja przyczyn i rodzaju zakłóceń co wymaga odpowiednich instrumentów pomiarowych (analizatorów parametrów sieci) i systemów rejestracji. Istniejące wielkie zapotrzebowanie na tego rodzaju wyposażenie, a także układy wszelkiego rodzaju kompensatorów i filtrów energetycznych otwiera pole do działania licznych firm. Przykładem mogą tu być TWELVE z Warszawy czy ELMA-CAPACITORS z Olsztyna.
Obok firm ukierunkowanych w swym działaniu na potrzeby energetyki można było dojrzeć takie, które są ogólnie znane. Dla energoelektronika niewątpliwie interesujące było stanowisko dynamicznego i od dawna wnoszącego pod kierunkiem dyrektora A. Sitnika znaczący wkład w rozwój rodzimej energoelektroniki DACPOLU z podwarszawskiego Piaseczna.
Inną firmą, która cieszy się renomą ze względu na wysokiej jakości transformatory i dławiki był ELHAND z Lublińca. Z jego usług korzysta coraz większa liczba wytwórców urządzeń.
Piękna pogoda towarzysząca tegorocznym Targom pozwalała uczestnikom cieszyć się pięknem widoków Beskidu Śląskiego, a w szczególności złocących się pierwszymi barwami jesieni stoków Szyndzielni i Klimczoka. Amatorzy widoku dobrze zastawionego stołu mieli również okazję do zaspokojenia swych upodobań biorąc udział w bankiecie, na którym w części oficjalnej wręczono nagrody i wyróżnienia.

                                           ;         Mieczysław Nowak