Logo EE

Ośrodek Promocji Badań z/z Energoelektroniki

Politechniki Warszawskiej

Ul. Koszykowa75, 00-662 Warszawa, 
Gmach Elektryczny, III piętro, pok. 302Danuta Skrobek - tel. (0-22) 660-5432
(biuro Ośrodka)

dr inż. Krzysztof Duszczyk - tel. (0-22) 622-69-57

dr inż. Mieczysław Nowak - tel. (0-22) 660-7675
      (dyrektor Ośrodka)