Ireneusz RZECZKOWSKI

"Układy sterowania modułowych systemów do mechanizacji i automatyzacji spawania - analiza i opracowanie założeń konstrukcyjnych"

Zmechanizowane i zautomatyzowane stanowiska spawalnicze składają się z wielu powtarzających się pod względem funkcjonalnym zespołów, takich jak: samojezdne głowice (wózki) spawalnicze, pozycjonery, obrotniki rolkowe, słupowysięgniki itp. Spowodowało to konieczność zunifikowania tych zespołów oraz nadania im kształtów i wymiarów umożliwiających ich wzajemne kojarzenie w różnych układach funkcjonalnych. Powstały liczne systemy modułowe (blokowe) pozwalające na składanie i rozbudowywanie różnych stanowisk spawalniczych z gotowych podzespołów zwanych modułami.
Założeniem systemu modułowego jest to, że budowanie stanowiska spawalniczego odbywa się według wymagań wybranej odmiany spawania oraz kształtu i masy przedmiotu przeznaczonego do spawania. Moduły muszą więc być wzajemnie przystosowane, zarówno funkcjonalnie jak i wymiarowo.
Praca obejmuje omówienie metod spawania, charakterystykę    urządzeń   technologicznych   stosowanych   w systemach modułowych oraz stanowisk spawalniczych, analizę istniejących rozwiązań układów sterowania spawalniczych systemów modułowych. W celu zobrazowania działania takiego systemu, przeprowadzono poglądowe symulacje komputerowe, a ich wyniki przedstawiają zamieszczone w pracy wykresy.

Opiekun pracy: prof. dr hab. A. Dmowski