Daniel  KRZYWIK       Piotr  SPALITABAKA

"Automatyczny system pomiaru charakterystyk statycznych spawalniczych źródeł energii"Celem pracy było stworzenie projektu stanowiska do laboratoryjnych  badań  charakterystyk statycznych spawalniczych źródeł energii elektrycznej na potrzeby Instytutu Technik Spajania. Jednym z najważniejszych elementów badania spawarek jest wyznaczenie ich zewnętrznych charakterystyk statycznych i linii umownego napięcia spawania. Służy to do wyznaczenia m.in. zakresu nastawiania prądu spawania. Aby to zrealizować należy źródło spawalnicze podłączyć do rezystancji o zmiennej wartości symulującej rzeczywiste warunki występujące podczas spawania.
Wymagania postawione urządzeniu: Według założeń urządzenie badawcze powinno umożliwić automatyczne ustawienie prądów o dużej wartości
Z kilku opracowanych propozycji do realizacji (m.in. ze względów finansowych) został wybrany układ o skokowo-liniowo zmiennym obciążeniu. Nadrzędnym elementem układu jest strategia stworzona w programie Genie 3.0 działającym w środowisku Windows 95. Służy ona do sterowania układem i zbierania danych poprzez sterowniki PLC (w tym wypadku są to sterowniki firmy Advantech serii ADAM-4000). Głównym elementem układu silnoprądowego jest przetwornica DC/DC z tranzystorem IGBT. Układ ma pracować z obciążeniem do 300A.

Schemat układu o skokowo-liniowo zmiennym obciążeniu.

Opiekun pracy: prof. dr hab. A. Dmowski