CEL I ORGANIZACJA OŚRODKA

Podstawowy cel Ośrodka to pobudzenie kontaktów specjalistów – pracowników Uczelni z firmami i instytucjami gospodarczymi dla lepszego wykorzystania efektów prac badawczych, zbliżenia tematycznie tych prac do potrzeb producentów i użytkowników urządzeń energoelektroniki i elektroniki. Wielką wagę przykładamy również do tego, aby do specjalizacji której potrzeba w przyszłości jest niewątpliwa, zachęcić jak najlepszych studentów i doktorantów. Chcemy też zapewnić im ciekawą i potrzebną tematykę prac, która dobrze przygotuje ich do dalszej pracy zawodowej.
Ze strony Politechniki w pracy Ośrodka udział biorą pracownicy z pięciu Instytutów na trzech Wydziałach: Elektrycznym, Elektroniki i Technik Informacyjnych i Inżynierii Produkcji – łącznie ponad 40 specjalistów z tytułem naukowym doktora lub wyższym.


Zakresem zainteresowania Ośrodka jest szeroko rozumiana energoelektronika. Jako podstawowe przykłady jej zastosowania objęte tematyką prac badawczych Politechniki Warszawskiej należy wymienić:

Głównym zadaniem Ośrodka będącego niewielką jednostką organizacyjną jest usprawnianie i wspieranie całego grona specjalistów Politechniki Warszawskiej w ich współpracy z firmami zainteresowanymi energoelektroniką. Ma temu służyć tworzona baza danych Ośrodka, biuletyn i raporty badawcze oraz system seminariów naukowych, szkoleniowych i innych ułatwiających kontakty w ramach środowiska. Środki finansowe uzyskane ze współpracy z Partnerami i od dorywczo współpracujących Firm mają służyć dofinansowaniu prac badawczych wykonywanych przez dyplomantów i doktorantów oraz działaniom promocyjnym Ośrodka.